Dagens filmanbefaling;  The Ultimate Gift, en nydelig film, full av livsvisdom og ettertanke :-) Filmen handler om hvilke verdier i livet som virkelig er verdifulle. Ikke overraskende er det ikke penger som står mest sentralt, noe som blir en stor utfordring for hovedpersonen da han etter den rike bestefarens død arver noe helt annet enn penger…. Anbefales virkelig!
Bildet over
“Den gamle, vise mannen”, 
er inpirasjon til neste eksamens-lese-innsats!
Ha en lærerik dag!
post signature

Get 20% off your first order!

Enter your email below to stay updated and become a Rutheart Friend!

I'll email your COUPON CODE right away:)


We won't send you spam. Unsubscribe at any time. Powered by ConvertKit