Denne skissen er en typisk sitte-og-skrible-litt-skisse som jeg håper jeg en gang skal sette ut i livet med en mer gjennomarbeidet tegning, olje, akvarell eller akryl. Gleder meg til å få tid og anledning til det, det er så mange spennende prosjekter jeg har lyst å gjennomføre, og som typisk trenger seg på i hodet mitt når det egentlig er faglesing-faglesing-faglesing-faglesing-faglesing-faglesing-faglesing-faglesing
som burde vært i hodet mit…!
Men sånn er det, det er vel en slags “naturlig reaksjon” for å skape balanse…

post signature

Win An Original Tiny Bird Watercolour

64c259fc 051e 4274 8a9c a87347d9a846

Submit your name and email to enter the drawing and subscribe to the newsletter.

Already a Friend? Keep an eye on your Rutheart Friends newsletter to enter the drawing.

(Next drawing: June 4th. The winner will be announced June 5th
Powered by ConvertKit