For min usikkerhet gnager i sjelens speil.
Øynene mine speiler deg,
og om du kommer nær må jeg tro deg.
At du er sikker.
Ha en undrende dag! ;-)
post signature


Come and join the Rutheart Friends!

Img_2154

Subscribe to get Updates and Benefits reserved for Friends!

No spam:-) Unsubscribe anytime. Powered by ConvertKit