Jeg har hatt en liten periode med komplett besettelse. Jeg har lest, søkt, sett og youtub’a absolutt alt jeg kom over om grafiske trykk, og trykkemetoder…

Så, plutselig, tok jeg sats og gjorde det.

Jeg laget min første trykkplate og prøvde meg på et enkelt trykk i fem eksemplarer. Det kom ut mye bedre enn jeg hadde våget å håpe. Faktisk syns jeg det ble ganske stilig! Hva syns du?

post signature

Get 20% off your first order!

Enter your email below to stay updated and become a Rutheart Friend!

I'll email your COUPON CODE right away:)


We won't send you spam. Unsubscribe at any time. Powered by ConvertKit