G r å v æ r s l y k k e   m e d   p o s t k a s s e
Gråværslykke med postkasse
21,5 x 17 cm
Akvarell/Watercolor/l’Aquarelle
Kjenner du smaken av spenning?
Lukten av forventing? Kriblingen av stillstand mens du venter?
Venter på lyden av metall og tre,
som slamrer med sin ankomst,
og formidler kontakt,
med den der ute, 
som har tenkt og hatt omsorg for deg, 
og sendt avgårde noe,
for å formidle at du,
ja, nettopp du,
er jeg glad i.

Get 20% off your first order!

Enter your email below to stay updated and become a Rutheart Friend!

I'll email your COUPON CODE right away:)


We won't send you spam. Unsubscribe at any time. Powered by ConvertKit