Gresk, mytisk helt med overmenneskelig styrke, mot og kløkt.
I følge Wiki hadde han også andre egenskaper.
Ha en kløktig aften!

post signature

Get 20% off your first order!

Enter your email below to stay updated and become a Rutheart Friend!

I'll email your COUPON CODE right away:)


We won't send you spam. Unsubscribe at any time. Powered by ConvertKit