38 x 23 cm,
#72 signerte og numererte trykk i opplaget.
Pris kr 500,- + porto. 
Noen gang sett “Storhavet” på nært hold?
Kolerisk er en “gammel karakteristikk av et oppfarende og hissig sinnelag. Kolerisk temperament ble regnet for et av de fire temperamenter“.
Kolerisk syns jeg passer godt som beskrivelse av “Storhavet”.
Oppfarende, fascinerende, og noen ganger farlig.

Get 20% off your first order!

Enter your email below to stay updated and become a Rutheart Friend!

I'll email your COUPON CODE right away:)


We won't send you spam. Unsubscribe at any time. Powered by ConvertKit