38 x 23 cm,
#72 signerte og numererte trykk i opplaget.
Pris kr 500,- + porto. 
Noen gang sett “Storhavet” på nært hold?
Kolerisk er en “gammel karakteristikk av et oppfarende og hissig sinnelag. Kolerisk temperament ble regnet for et av de fire temperamenter“.
Kolerisk syns jeg passer godt som beskrivelse av “Storhavet”.
Oppfarende, fascinerende, og noen ganger farlig.

Come and join the Rutheart Friends!

Img_2154

Subscribe to get Updates and Benefits reserved for Friends!

No spam:-) Unsubscribe anytime. Powered by ConvertKit