Skiftende, hardt, pent, stygt, rolig, brutalt, deilig…
Men vakkert er det, særlig når det er blanding av mye vær på én gang.
Sånn som dette bildet fra Hitra
som er tatt mens det
haglet, regnet og var solskinn,
samtidig! 
Hva mer kan man kalle det enn
naturlig inspirasjon?

Get 20% off your first order!

Enter your email below to stay updated and become a Rutheart Friend!

I'll email your COUPON CODE right away:)


We won't send you spam. Unsubscribe at any time. Powered by ConvertKit