Har du tenkt over hvordan man hele livet spiller? Hvordan man fyller forventede roller, eller prøver å unngå å bli plassert i en rolle man ikke liker? Hvordan man velger hva man ønsker å vise hvor, og til hvem? Hvordan vi velger ut små biter her og små biter der, som man så presenterer? At man av og til velger å vise seg selv ærlig, gjerne til dem man stoler på, og andre ganger velger å sette opp et skjold, vise en passende bit, og så gå videre? Et slags livets teater?

Tittelen på bildet er “Mariana – Le Théâtre de la Vie” (Mariana – Livets Teater).
Hvilke deler av deg velger du å presentere i løpet av en dag?
post signature

Win An Original Tiny Bird Watercolour

64c259fc 051e 4274 8a9c a87347d9a846

Submit your name and email to enter the drawing and subscribe to the newsletter.

Already a Friend? Keep an eye on your Rutheart Friends newsletter to enter the drawing.

(Next drawing: June 4th. The winner will be announced June 5th
Powered by ConvertKit