Om noen hadde trodd at jeg ikke fantes, så hadde jeg ei.
Bak masken, stoltheten og usikkerheten.
Ingen våger vise.
Om ingen hadde trodd, så var det likevel jeg.
Ingen andre kunne.
Ingen våger.
Alle viser bare.

post signature

Come and join the Rutheart Friends!

Img_2154

Subscribe to get Updates and Benefits reserved for Friends!

No spam:-) Unsubscribe anytime. Powered by ConvertKit