Om noen hadde trodd at jeg ikke fantes, så hadde jeg ei.
Bak masken, stoltheten og usikkerheten.
Ingen våger vise.
Om ingen hadde trodd, så var det likevel jeg.
Ingen andre kunne.
Ingen våger.
Alle viser bare.

post signature

Get 20% off your first order!

Enter your email below to stay updated and become a Rutheart Friend!

I'll email your COUPON CODE right away:)


We won't send you spam. Unsubscribe at any time. Powered by ConvertKit