Jeg har vært i arkivet. Det vil si skuffene på pikerommet hos mams&paps. Der ligger det bilder fra ganske/veldig lenge siden. Det er spennende, og litt nostalgisk, å se på bilder jeg nesten har glemt at jeg hadde laget. Men dette bildet husker jeg godt, det lagde jeg i gave til min snille moster. Nå har jeg fått det tilbake siden hun ikke trenger det lenger. Flere bilder fra PikeromArkivet finner du her :-)

Get 20% off your first order!

Enter your email below to stay updated and become a Rutheart Friend!

I'll email your COUPON CODE right away:)


We won't send you spam. Unsubscribe at any time. Powered by ConvertKit