Påske er morgen for ny start og nye farger, 
…….og vår! 
Fra å være i grå vinterdvale, 
våkner plutselig alt til live igjen, og planter (og vi) begynner å spire igjen. 
Det er det jeg liker med dette bildet, 
det symboliserer vekst, 
samtidig som ro og tilhørlighet.
post signature

Get 20% off your first order!

Enter your email below to stay updated and become a Rutheart Friend!

I'll email your COUPON CODE right away:)


We won't send you spam. Unsubscribe at any time. Powered by ConvertKit