Inspirasjon er en magisk drivkraft i kreativiteten. Gode inspirasjonskilder er derfor kjempeviktig, både for kreativiteten og for det personlige. En fotograf som stadig inspirerer meg er Maboe. Hennes vakre, spennende, fargerike og overraskende fotografier er en uuttømmelig kilde til boblende inspirasjon. En vandring inn i hennes verden anbefales virkelig.
En stor takk til Maboe for at jeg får lov å la meg inspirere fritt av henne! Dagens bilde, Point de vue #1, er derfor dedikert til henne.
12 x 12,4 cm,
Akvarellpapir 270 g/m2.
post signature
Ps! Her er “svaret” hennes :-)

Get 20% off your first order!

Enter your email below to stay updated and become a Rutheart Friend!

I'll email your COUPON CODE right away:)


We won't send you spam. Unsubscribe at any time. Powered by ConvertKit