Dette bildet er inspirert av en trapp som slynger seg opp fra bakgården der jeg bor. Den fører tilsynelatende til ingensteds, men hvem vet? Kanskje fører den til en ukjent Narnia-verden?

Stairway to elsewhere,
17,5 x 25 cm,
Akvarell
Papirkvalitet 270 g/m2.

post signature

Get 20% off your first order!

Enter your email below to stay updated and become a Rutheart Friend!

I'll email your COUPON CODE right away:)


We won't send you spam. Unsubscribe at any time. Powered by ConvertKit