S t o r m l y k k e
Stormlykke
Akvarell/Watercolor/l’Aquarelle
21 x 14,8 cm
Kastende, brautende, hivende, pesende.
Pause
Krønsjende, brølende, hvesende, pønjsende.
Pause
Klaprende, bjeffende, hvinende, piskende.
Pause
Stormende kaster havet seg frem og jafser tak i berget,
truer og sikler,
slamrer og pisker,
bølge etter bølge av angrep og kjærtegn mellom hav og land.
Intensiteten dempes ikke av noe,
hverken fulg eller fisk kan roe gemyttene.
Ingen konstruksjon kan holde dem fra hverandre.
Vi må bare stå han av, mens vi venter og håper,
at de snart igjen blir venner.
~

Come and join the Rutheart Friends!

Img_2154

Subscribe to get Updates and Benefits reserved for Friends!

No spam:-) Unsubscribe anytime. Powered by ConvertKit