S t o r m l y k k e
Stormlykke
Akvarell/Watercolor/l’Aquarelle
21 x 14,8 cm
Kastende, brautende, hivende, pesende.
Pause
Krønsjende, brølende, hvesende, pønjsende.
Pause
Klaprende, bjeffende, hvinende, piskende.
Pause
Stormende kaster havet seg frem og jafser tak i berget,
truer og sikler,
slamrer og pisker,
bølge etter bølge av angrep og kjærtegn mellom hav og land.
Intensiteten dempes ikke av noe,
hverken fulg eller fisk kan roe gemyttene.
Ingen konstruksjon kan holde dem fra hverandre.
Vi må bare stå han av, mens vi venter og håper,
at de snart igjen blir venner.
~

Get 20% off your first order!

Enter your email below to stay updated and become a Rutheart Friend!

I'll email your COUPON CODE right away:)


We won't send you spam. Unsubscribe at any time. Powered by ConvertKit