Cogito ergo sum
Je pense, donc je suis…
Jeg tenker, altså er jeg.
Descartes, Descartes, min gode mann,
hva mener du med det?

På dager som disse, hvor jeg tenker mer enn før
er jeg da MER enn jeg er på dager som går i ett,
på dager hvor tankene ikke vandrer så langt på egenhånd?

Da capo!

post signature

Get 20% off your first order!

Enter your email below to stay updated and become a Rutheart Friend!

I'll email your COUPON CODE right away:)


We won't send you spam. Unsubscribe at any time. Powered by ConvertKit