T r o m s ø p a l m e n s   t r ø s t
 Tromsøpalmens trøst 

23,5 x 14,5 cm

Akvarell/Watercolor/l’Aquarelle
Utstøtt og forhatt,
men rank og stolt,
strekker den seg mot himmelen,
mot vinden og mot midnattsolens forgyllende stråler,
som kroner den med gull,
 og hvisker at den må klore seg fast,
ikke miste motet.
At også den tilhører naturen,
den friske vinden,
og at den er en del av helheten.
~
Akkurat som du!
~
~
Ha en fin uke!
~


RutheGet 20% off your first order!

Enter your email below to stay updated and become a Rutheart Friend!

I'll email your COUPON CODE right away:)


We won't send you spam. Unsubscribe at any time. Powered by ConvertKit