Blå betong, grønn spire. David mot Goliat. 
Vi vet hvordan det gikk.
BetongRosen vant.

post signature