For alle tiders gamle minner, fins en annen som ikke har glemt, som børster støvet av det fine, det såre, det rare, og forteller det videre, så det livnes på nytt, og former en annens minne, om fortiden og fremtiden, og derfor veves ihop, så veven av livet blir et bånd som forankres i fortid og rekker forbi nåtid.

Watercolour paintng: five red birds (two big, three small)

For all those old memories, there are some that haven’t forgot, who wipe off the dust, bringing forth the beautiful, the sad, the strange, telling the story, hence giving it new life, changing others memory, of the past and the future, and therefore bringing it tightly together, like in a weave of life, a ribbon secured in the past, stretching beyond presence.

HEART
+
ART

RUTHEART
Om å våge å leve mer med hjertet

HEART + ART !

Om å våge å leve mer med hjertet

Ingen spam. Unsubscribe anytime.
Les privacy policy for mer info.

RUTHEART