Life is a Mystery

Life is a Mystery

Life.. is a mystery ✨ Life. Is not plain colours. But a multitude of shapes and forms. Joy and sorrow. Challenges and possibilities. 🌌✨ Inspirasjonen til dette bildet er livet selv. At det er så fullt av kontraster, endringer, overganger, muligheter, utfordringer,...

HEART + ART !

Om å våge å leve mer med hjertet

Ingen spam. Unsubscribe anytime.
Les privacy policy for mer info.

RUTHEART