Denne skissen er en typisk sitte-og-skrible-litt-skisse som jeg håper jeg en gang skal sette ut i livet med en mer gjennomarbeidet tegning, olje, akvarell eller akryl. Gleder meg til å få tid og anledning til det, det er så mange spennende prosjekter jeg har lyst å gjennomføre, og som typisk trenger seg på i hodet mitt når det egentlig er faglesing-faglesing-faglesing-faglesing-faglesing-faglesing-faglesing-faglesing
som burde vært i hodet mit…!
Men sånn er det, det er vel en slags “naturlig reaksjon” for å skape balanse…

post signature

%d bloggers like this: