Så derfor fortsetter jeg å krydre med barnslige innslag.
God h’Elg!