Det blåser noe forrykelig i dag.
Tro om det er høsten som varsler sin ankomst?
Da gjelder det å være mann for sin hatt.
Ha en vi(n)dunderlig dag!
post signature