Kentucky, som til vanlig stort sett oppholder seg på kjøkkenet vårt, har tatt steget ut i den store verden….

post signature