Har du tenkt over hvordan man hele livet spiller? Hvordan man fyller forventede roller, eller prøver å unngå å bli plassert i en rolle man ikke liker? Hvordan man velger hva man ønsker å vise hvor, og til hvem? Hvordan vi velger ut små biter her og små biter der, som man så presenterer? At man av og til velger å vise seg selv ærlig, gjerne til dem man stoler på, og andre ganger velger å sette opp et skjold, vise en passende bit, og så gå videre? Et slags livets teater?

Tittelen på bildet er “Mariana – Le Théâtre de la Vie” (Mariana – Livets Teater).
Hvilke deler av deg velger du å presentere i løpet av en dag?
post signature

%d bloggers like this: