Det er tittelen på dette bildet. Det er laget i 2007. Det handler om hva og hvem som bestemmer i livet, over enkeltmennesket og i samfunnet. Det er komplekst, og absolutt gjeldene i disse dager med den andre store økonomiske krisen hengende over oss i løpet av bare noen veldig få år…
Oi, det ble jo nesten politisk…. 
Men la gå, det er viktig å tenke over :-) 

post signature

%d bloggers like this: