Vår…
Det vakre og enkle, det skjøre. 
Solstråler og kjøkkenbord, 
tidlig søndag morgen….
post signature