Andre trykk

Bilder laget med ulike høy- og dyptrykk-teknikker (eks linotrykk, photopolymer, kollografi, intaglio etc)

Showing the single result