“Say no more!”
“Ne dis plus!”
“Hold kjeft!”

29,7 x 20 cm
Watercolour on smooth paper/
Aquarelle sur papier lisse/
Akvarell på glatt papir

Bildet er funnet i PikeromArkivet, som du kan lese mer om her.

– Ruthe –