Om morgenen danser strutsen. 
Voldsom, stor og klumset, 
men hypnotiserende vakker.

Ha en dansende dag!
post signature