V å r s m e l t i n g   i   f j e l l e t   n o 2 
Vårsmelting i fjellet no2
Akvarell/Watercolor/l’Aquarelle
18 x 29 cm
SOLGT

Snøen laver ned her. Jeg har nettopp måket hele oppkjørselen, men om ikke lenge er den nok påny ufremkommelig. Selvom solen har begynt å melde sin ankomst etter mørketiden er det akkurat nå ikke lett å tro at snøen en gang skal smelte og våren ta over. Da er det koselig å ta frem dette bildet fra fjorårets april, som ble laget midt i vårsmeltingen, de første tegn på at sommeren vil komme også i år. Vårsmelting no2 er solgt.  “Vårsmelting no1” kan du se her.  

Win An Original Tiny Bird Watercolour

64c259fc 051e 4274 8a9c a87347d9a846

Submit your name and email to enter the drawing and subscribe to the newsletter.

Already a Friend? Keep an eye on your Rutheart Friends newsletter to enter the drawing.

(Next drawing: June 4th. The winner will be announced June 5th
Powered by ConvertKit